Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2014

Η ΠΟΛΗ ΚΑΙ Ο ΧΩΡΟΣ ΤΗΣ


ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ???

Άσκηση αντιστοίχισης

Αντιστοιχίστε την αριστερή στήλη με τις σωστές απάντήσεις στη δεξιά στήλη
Εκροές από την πόλη
Εισροές στην πόλη
Τροφές
Ύδρευση
Πρώτες ύλες
Βιομηχανίες
Απόβλητα
Υπηρεσίες
Νέφος
Κυκλοφοριακό, ηχορρύπανση και γρήγοροι ρυθμοί ζωής
Υπερκαταναλωτισμός
Άνθρωπος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου