Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2014

ΤΥΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ (αντιστοίχιση)


Είδη συγγένεια:

Είδη συγγένεια:

ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ

συγγένεια εξ αίματος
συγγένεια εξ αγχιστείας
«νομική» συγγένεια
«πνευματική» συγγένεια

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου