Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2014

ΜΟΡΦΕΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ (αντιστοίχιση)


Μορφές υποκατάστασης:

Μορφές υποκατάστασης:

ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ

Μορφές μερικής υποκατάστασης
Μορφές ολικής υποκατάστασης
Αίτιο μερικής υποκατάστασης
Αίτιο ολικής υποκατάστασης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου