Κυριακή, 15 Νοεμβρίου 2015

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ- ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΕ: 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο e-Twinning: Αξιοποίηση των τεχνολογιών της Πληροφορικής και της επικοινωνίας στα συνεργατικά σχολικά προγράμματα


2ο Πανελλήνιο Συνέδριο e-Twinning: Αξιοποίηση των τεχνολογιών της Πληροφορικής και της επικοινωνίας στα συνεργατικά σχολικά προγράμματα

2 σχόλια: